Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger.

Læs mere om dem her.

Alle børn er stjerner og vi skal sammen finde stjernen hos dem

Fortsætte den gode udvikling og den høje kvalitet i dagtilbuddene

At sikre en høj faglighed i folkeskolen

At sikre børns og unges trivsel og sammenhæng i overgangene

Fortsat skabe rammer for gode kultur – og fritidstilbud og gerne i partnerskaber med foreningerne m.fl.

At mennesker tager ansvar for at leve et sundt og aktivt liv

At udbrede kendskabet til at fremme sundhedstilstanden

At sikre den enkelte med en særlig brug for øget opmærksomhed

At være en sund kommune der går forrest, når det kommer til miljø og sundhed.

For mig har forebyggelse i mere end 25 år været en helt klar grundholdning og tilgang som en værdi, der skal prioriteres for at forebygge frem for at behandle/helbrede.

Alderen er ikke et udtryk for hjælp men mulighed for at få hjælp til selvhjælp

Jeg vil kæmpe for, at vi som kommune skal støtte op om muligheden for, hele livet igennem at kunne leve et trygt, sundt, aktivt og værdigt liv.

Det skal ske gennem gode sociale og aktive tilbud samt egnede boligformer.

Med visionen om Holmene - de ni øer vil vi skabe Nordeuropas mest grønne og innovative erhvervsområde.

Gennem samarbejdet med vores Erhvervs-kontaktudvalg, virksomhedsbesøg og dialogen med DI, DE m.fl. vil jeg fortsætte arbejdet med at skabe en klar profil af Hvidovre som erhvervsvenlig by.

Det giver identitet, glæde og selvværd at være i job – derfor er det vigtigt med fortsat fokus på at skabe arbejdspladser.

Vi vil stille krav til og hjælpe de unge med at komme i gang med uddannelse eller job.

Hvidovre er omgivet af det grønne og det blå og det er værd at passe på. Have fokus på miljøet den grønne teknologi og grøn vækst.

Hvidovre har en sund økonomi i god balance

Vi skal gøre kloge investeringer, der minimerer driften

Vi skal fortsat investere i mennesker og skabe kvalitet og velfærd

Hvidovre kommune skal fortsat være en god effektiv arbejdsplads med stort fokus på udvikling og innovation