VORES KAMP MOD VEJSTØJ VIRKER – MEN DER ER LANGT IGEN

Onsdag 3/11 havde vi et godt og meget engageret besøg af transportminister Benny Engelbrecht om støj.
Benny fortalte, at det nuværende forsøg med at sænke fartgrænserne på den inderste del af Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Motorring 3 fortsætter. Det er vi glade for.
De foreløbige resultater viser to ting:
- Farten er gået betydeligt ned i den målte periode på godt et år. Skiltningen suppleret med ordet ”Støj” får vitterlig folk til at sætte farten ned. Bare ikke nok, så man kører stadig for stærkt på strækningen.
- Derfor falder støjen heller ikke så meget som håbet. Målingerne viser en støjreduktion på 0-1 decibel for størstedelen af naboejendommene, mens de øvrige har fået en støjreduktion på ca. 1-2 decibel. Hvis folk kører det de må, så vil faldet i decibel (og støj) blive meget større.
Transportministeren er fuldstændig med på den store udfordring og fortalte til at fartreduktionen på stykket fortsætter:
- Støj er et stort problem for naboerne til de store veje. Hastighedsforsøget viser, at vi kan dæmpe støjen en smule, og det skal vi tage med. Forsøget viser også, at der er brug for at håndhæve hastighedsgrænserne, og derfor er jeg også glad for, at der i infrastrukturaftalen er beslutte at lave forsøg med støjstærekasser. For den fulde effekt får vi først, når hastigheden kommer ned på det tilladte, siger Benny Engelbrecht.
Vi talte overdækning af motorveje. Det var ministeren spændt på at høre nærmere om.
I Hvidovre har vi i Socialdemokratiet, sammen med vores budgetforligsparter, prioriteret at afsætte penge af til både forarbejdet og lokal kortlægning af støj.
Vi vil kæmpe mod den. At sætte farten ned er et godt sted at starte – og så er det gratis!
Herefter tog vi ned til Hvidovre Hospitals nye hovedindgang og Avedøre Havnevej for at besigtige hvor BRT-linjen 200S vil få stop. Drøftelsen blev udvidet med snak om kollektiv trafik generelt herunder om en metrolinje fra Ny Ellebjerg st. til Hvidovre Hospital.