Sikring mod skybrud

Vi har gennem de seneste uger set skrækkelige billeder fra Tyskland, Holland og Belgien om hvordan skybrud har hærget i et stort område. Familier som har mistet slægtningen, ødelagte og totalsmadrede byer har været billedet. Senest så vi så billeder fra Kina, der på samme måde bliver ramt at voldsomme regnskyl, der falder som skybrud som lynet fra en klar himmel.
Vi oplevede det i København men bestemt også her i Hvidovre i juli måned for 10 år siden. Vi oplevede også her i Hvidovre en stormflod i januar 2017, der som i 2011 overraskede os og flere af vores borgere med oversvømmede kældre og hvor rigtig meget blev ødelagt og med store erstatninger til følge.
Vand kender og holder sig ikke indenfor kommunegrænsen, derfor er jeg rigtig glad for, at vi siden 2011 har arbejdet intensivt sammen med HOFOR og vores omegnskommuner om at finde løsninger.
I artiklen her kan du læse mere om hvad vi konkret har gjort og investeret i, for at sikre Hvidovre borgerene mod disse voldsomme skybrud, der nu kommer oftere og oftere.
Vi er langt fra færdige og har mange flere arbejder små som store i gang i disse år og vi fik netop lige op til sommerferien igangsat arbejdet med klimaplanen for vores by. Den kan du læse meget mere om på Hvidovre kommunes hjemmeside.
Men en klimasikring af vores by er vigtig og er et emne, der også står højt på min dagsorden og er noget vi skal gøre i fællesskab mellem kommuner, borgere og virksomheder.