Nyhedsbrev uge 40

Kender du det – at have de bedste intentioner om at skulle skrive
uge efter uge og så blive overhalet af hverdagens travlhed? Måske
du gør, men sådan har det været for mig igennem de seneste
uger, hvor særligt budgetarbejdet med at få kommunens budget
for 2022 og overslagsårene på plads, har taget al min fritid. Nå
nej - ikke kun budgetarbejdet - for valgkampen er jo også kommet
op i gear og derfor er vi på gader og stræder for at møde
vælgerne. Det er nu SÅ dejligt at komme ud, for det har vi vel nok
savnet igennem de sidste 1½ år.


I sidste uge nåede jeg en arbejdsuge på 60 timer fra mandag-
fredag og fik et budgetforlig i hus. Det var en dejlig dag - tirsdag
aften hvor jeg sammen med DF, SF og Hvidovrelisten kunne
underskrive en aftale om næste års budget.

Her kan du læse mere om, hvad aftalen indeholder. 

En god aftale syntes jeg med
bl.a. fokus på velfærden, et klimarobust Hvidovre og
borgerinddragelse.

Ellers forløb ugen bl.a. med møder i Kommunalbestyrelsen,
Skatterådet, Bymidteudvalget, borgmesterkredsen, paneldebat i
Albertslund om støjplage i vores kommuner, fodboldstævne på
Brøndby stadion arrangeret af Vestegnens politi for vores fritids-
og ungdomsklubber og temadag for vores ældre med foredrag af
tv-læge med Peter Qvortrup Giesling, for blot at nævne nogle af
mine gøremål i ugens løb.

Fra den 5. oktober kan der brevstemmes og i Hvidovre har vi 13
partier og lister fordelt på 91 kandidater, der stiller op til KV21.
Der er indgået tre valgforbund mellem 11 partier/lister og det er
altså kun os blandt de etablerede partier, der går alene til valg. Så
en stemme på liste A går helt klart til en socialdemokrat, da vi
ikke indgår i valgforbund med nogen denne gang.

Jeg vil forsøge at prioritere et nyhedsbrev om ugen frem til valget
og håber tiden tillader det for mig.

God læselyst og tak fordi du kikker med her på siden.

De bedste hilsner fra
Helle Adelborg
Din borgmester – din hverdag