Kernevelfærd, klima og støj

Tre hurtige om mine mærkesager:
  • Kernevelfærd for børn og ældre har altid været, og er fortsat, en vigtig prioritet i Socialdemokratiet. F.eks. stiger børnehavealderen til 2,11 år fra 1. januar 2022 og fra januar 2023 stiger den til 3 år. Det betyder en opnormering af pædagoger i dagtilbud. De ældre får en servicebus, og fastholdelse og rekruttering i hjemmeplejen bliver et endnu større fokusområde fremover.

  • Vi skal forbedre vores klimaaftryk, samt klimasikre for fremtiden. Det gør vi allerede i Socialdemokratiet med udarbejdelsen af en klimaplan, som skal sikre at vi når en CO2 nedsættelse på 70% i 2030.

  • Støj er et problem, som generer mange Hvidovre-borgere. Derfor er jeg glad for at fortælle, at vi i seneste budget satte penge af til at undersøge en overdækning af vores motorveje. Et projekt, som vi i Socialdemokratiet allerede tilbage i maj 2021 foreslog.
- Helle Adelborg🌹