Budgetaftalen 2022

Hvor det glæder mig, at det for fjerde år i træk er lykkes at få en budgetaftale i hus med 16 ud af kommunalbestyrelsen 21 medlemmer. Vi er en veldreven kommune med balance i budgettet og nu med en budgetaftale i hus for 2022 og overslagsårene med en styrkelse af klimaindsatsen, fokus på velfærd og borgerinddragelse. Herunder et lille uddrag af tiltag fra aftalen.

  • Mere økonomi til de specialiserede områder
  • Vi hæver børnehavealderen fra 2,10 til 2,11 og fra 2023 til 3,0
  • Udvider aktivitetscentret i Hvidovregade med en ny tilbygning
  • Erhvervsplaymaker, der skal styrkes samarbejdet mellem virksomheder og skoler
  • Etablerer en servicebus ordning for de ældre
  • Afsætter en ramme til at undersøge muligheden for overdækning af motorveje
  • Fokus på et klimarobust Hvidovre – klimatilpasning og CO2 målsætning
  • Flere skoletoiletter både nye og renoverede
  • OL-pulje afsættes til vores potentielle OL-deltagere i 2024
  • Klubhus til Rebæk, motionssti ved Engstrand & Padelbaner undersøges nærmere

Du kan læse hele budgetaftalen her