Blog

Kernevelfærd, klima og støj

Kernevelfærd, klima og støj

Tre hurtige om mine mærkesager: Kernevelfærd for børn og ældre har altid været, og er fortsat, en vigtig prioritet i Socialdemokratiet. F.eks. stiger børnehavealderen til 2,11 år fra 1. januar 2022 og fra januar 2023 stiger den til 3 år. Det betyder en opnormering af pædagoger i dagtilbud. De ældre får en servicebus, og fastholdelse og rekruttering i hjemmeplejen bliver et endnu større fokusområde fremover. Vi skal forbedre vores klimaaftryk, samt klimasikre for fremtiden. Det gør vi allerede i Socialdemokratiet med udarbejdelsen af en klimaplan, som skal sikre at vi når en CO2 nedsættelse på 70% i 2030. Støj er et problem, som generer mange Hvidovre-borgere. Derfor er jeg glad for at fortælle, at vi i seneste budget satte penge af til at undersøge en overdækning af vores motorveje. Et projekt, som vi i Socialdemokratiet allerede tilbage i maj 2021 foreslog. - Helle Adelborg

Borgmesterens livret

Borgmesterens livret

Valgkampen lakker mod enden

Valgkampen lakker mod enden

“Har du ikke travlt i denne periode?” - “Husk at tage en fridag.” - “Pas nu på dig selv.” - “Er det ikke hårdt?” Jeg møder mange søde mennesker i denne tid. Ovenstående er nogle af de bemærkninger jeg får med på vejen. Det varmer mig med al den omtanke. Men det får mig også til at tænke.En valgkamp er en valgkamp. Der er kamp i ordet af en grund. Men jo, det ER hårdt. Som borgmester skal man tage imod mangt og meget. Kritik, til tider berettiget, til tider uberettiget.Når man har det job, som jeg har været så utrolig heldig at besidde i mere end 9 år, skal man selvfølgelig stå til ansvar for de valg man har taget, de projekter man har sat i værk og de prioriteringer man vælger. Men, man skal også stå til ansvar for alle de uendeligt mange valg man IKKE har taget.Det er sådan jobbet fungerer. Og det er sådan det skal være. Politikere skal holdes til ansvar, og huskes på, at vi arbejder for byen og dens borgere. Og et mandat er altid kun til låns.Når alt det er sagt, synes jeg dog at denne valgkamp i særdeleshed bærer præg af én bestemt ting: Manglende økonomisk planlægning.Der er store visioner og ideer fra alle partier. Visioner og ideer som endda går igen og igen og igen, fra det ene parti til det næste. I en sådan grad at man næsten kan tage sig selv i at tænke, vil vi det samme? Og ja, det tror jeg langt henad vejen vi vil.Et eksempel: Nogle vil bygge i højden, andre vil bygge på ledig kommunal jord. Men fællesnævneren er, at vi er flere, som ønsker seniorboliger, ungdomsboliger osv. Nogle vil endda have flere boliger, uden hverken at bygge i højden eller på ledige arealer.Der hvor det bliver urealistisk for mig, det er når de gode ideer som bliver fremlagt, ikke bliver understøttet af en økonomisk plan. Der er intet lettere end at love guld og grønne skove i en valgkamp, hvis man på intet tidspunkt skal stå til ansvar for:HVOR SKAL PENGENE KOMME FRA?HVAD ER DET, VI IKKE SKAL HAVE, SÅ VI KAN FÅ NOGET ANDET? At fremlægge store ideer uden et regnskab eller økonomisk grundlag, er ikke bare useriøst. Det er ansvarsløst.Så derfor søger jeg ansvar i valgløfterne. Hvor skal pengene komme fra? Hvilke områder skal de tages fra? Svar udbedes senest d. 16. november.🌹    

Tværpolitisk arrangement

Tværpolitisk arrangement

16. november er der valg til kommunalbestyrelse og regionsråd. AOF Hvidovre og Socialdemokratiet i Hvidovre inviterer til tværpolitisk valgmøde torsdag d. 11. november kl. 19.00 i selskabslokalerne, Lille Friheden 1. Alle opstillede partier er inviteret, og Tine Gøtzsche – journalist og kendt fra DR TV – er ordstyrer.Kom og hør, hvad politikerne vil med Hvidovre, og spørg om det, du gerne vil vide. Ingen tilmelding, alle er velkomne.Deltagere: Helle Adelborg (Socialdemokratiet) Susanne Vad Leth (Radikale) Søren Trebbien (Konservative Folkeparti) Anders Wolf Andersen (Socialistisk Folkeparti) Kristina Young (Hvidovrelisten) Mikkel Dencker (Dansk Folkeparti) Charlotte Munch (Venstre) Karin Kofod (Enhedslisten) René Bathum Pedersen (Liberal Alliance) Steen Ørskov Larsen (Lokallisten 2650) Nicolai Aamand (Kommunisterne)

Besøg af indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad

Besøg af indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad

I dag var indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad på besøg i Hvidovre. Her fik han en fremvisning af boligområdet Langhusene. Det er et almen bolig+ projekt, som indeholder familieboliger til en rimelig pris.  

Besøg af statsministeren

Besøg af statsministeren

Søndag aften sidder jeg her og kigger billeder igennem fra i går. Dejligt at se så mange glade mennesker i Frihedens Butikscenter. Jeg er utroligt glad for at Mette Frederiksen kom til byen, for at bakke Socialdemokratiet i Hvidovre og mig op i valgkampen. Valgdagen nærmer sig med hastige skridt - Stem personligt - Stem Helle Adelborg

Debat under uret

Debat under uret

Mød mig til debat under uret på TV2 Lorry 5. november   

Walk and talk med miljøministeren

Walk and talk med miljøministeren

Walk and talk med borgmester Helle Adelborg og miljøminister Lea Wermelin 4/11 kl. 9 Alle er velkomne  

VORES KAMP MOD VEJSTØJ VIRKER – MEN DER ER LANGT IGEN

VORES KAMP MOD VEJSTØJ VIRKER – MEN DER ER LANGT IGEN

Onsdag 3/11 havde vi et godt og meget engageret besøg af transportminister Benny Engelbrecht om støj. Benny fortalte, at det nuværende forsøg med at sænke fartgrænserne på den inderste del af Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Motorring 3 fortsætter. Det er vi glade for. De foreløbige resultater viser to ting: - Farten er gået betydeligt ned i den målte periode på godt et år. Skiltningen suppleret med ordet ”Støj” får vitterlig folk til at sætte farten ned. Bare ikke nok, så man kører stadig for stærkt på strækningen. - Derfor falder støjen heller ikke så meget som håbet. Målingerne viser en støjreduktion på 0-1 decibel for størstedelen af naboejendommene, mens de øvrige har fået en støjreduktion på ca. 1-2 decibel. Hvis folk kører det de må, så vil faldet i decibel (og støj) blive meget større. Transportministeren er fuldstændig med på den store udfordring og fortalte til at fartreduktionen på stykket fortsætter: - Støj er et stort problem for naboerne til de store veje. Hastighedsforsøget viser, at vi kan dæmpe støjen en smule, og det skal vi tage med. Forsøget viser også, at der er brug for at håndhæve hastighedsgrænserne, og derfor er jeg også glad for, at der i infrastrukturaftalen er beslutte at lave forsøg med støjstærekasser. For den fulde effekt får vi først, når hastigheden kommer ned på det tilladte, siger Benny Engelbrecht. Vi talte overdækning af motorveje. Det var ministeren spændt på at høre nærmere om. I Hvidovre har vi i Socialdemokratiet, sammen med vores budgetforligsparter, prioriteret at afsætte penge af til både forarbejdet og lokal kortlægning af støj. Vi vil kæmpe mod den. At sætte farten ned er et godt sted at starte – og så er det gratis! Herefter tog vi ned til Hvidovre Hospitals nye hovedindgang og Avedøre Havnevej for at besigtige hvor BRT-linjen 200S vil få stop. Drøftelsen blev udvidet med snak om kollektiv trafik generelt herunder om en metrolinje fra Ny Ellebjerg st. til Hvidovre Hospital.

Valgdebat på gymnasiet

Valgdebat på gymnasiet

Deltog i dag sammen med vores yngste kandidat på den socialdemokratiske liste til KV21, Amanda Irina Larsen til et utraditionelt valgdebat møde på Hvidovre gymnasium og HF. Et super godt initiativ og rigtig gode dialoger med de unge mennesker gjorde at de tre timer fløj af sted. Er nu glad for at jeg overlod pladsen i den mere tradtionelle paneldebat til Amanda i dag - du gjorde det bare SÅ super godt Amanda.

Så er valgplakaterne kommet op

Så er valgplakaterne kommet op

Fra en dag hvor der blev arbejdet hårdt med at hænge de mange valgplakater op i lygtepælene. Nu hænger vi der igen de næste tre uger. Min anbefaling er klar

Socialdemokratiet 150 år

Socialdemokratiet 150 år

I dag var jeg på arbejdermuseet hvor vi i Socialdemokratiet fejrede vores 150 års jubilæum med taler af vores formand og statsminister Mette Frederiksen, tidl. statsminister Poul Nyrup og Ritt Bjerregaard. Kunne også lykønske DSU formand Frederik for at Socialdemokratiet i går vandt skolevalget. Det lover godt for det kommende kommunalvalg om en måned. En skøn eftermiddag med gode partifæller i den flotteste sal Tillykke til socialdemokratiet med en stolt fortid og en stærk fremtid  

Nyhedsbrev uge 40

Nyhedsbrev uge 40

Kender du det – at have de bedste intentioner om at skulle skriveuge efter uge og så blive overhalet af hverdagens travlhed? Måskedu gør, men sådan har det været for mig igennem de senesteuger, hvor særligt budgetarbejdet med at få kommunens budgetfor 2022 og overslagsårene på plads, har taget al min fritid. Nånej - ikke kun budgetarbejdet - for valgkampen er jo også kommetop i gear og derfor er vi på gader og stræder for at mødevælgerne. Det er nu SÅ dejligt at komme ud, for det har vi vel noksavnet igennem de sidste 1½ år. I sidste uge nåede jeg en arbejdsuge på 60 timer fra mandag-fredag og fik et budgetforlig i hus. Det var en dejlig dag - tirsdagaften hvor jeg sammen med DF, SF og Hvidovrelisten kunneunderskrive en aftale om næste års budget. Her kan du læse mere om, hvad aftalen indeholder.  En god aftale syntes jeg medbl.a. fokus på velfærden, et klimarobust Hvidovre ogborgerinddragelse. Ellers forløb ugen bl.a. med møder i Kommunalbestyrelsen,Skatterådet, Bymidteudvalget, borgmesterkredsen, paneldebat iAlbertslund om støjplage i vores kommuner, fodboldstævne påBrøndby stadion arrangeret af Vestegnens politi for vores fritids-og ungdomsklubber og temadag for vores ældre med foredrag aftv-læge med Peter Qvortrup Giesling, for blot at nævne nogle afmine gøremål i ugens løb. Fra den 5. oktober kan der brevstemmes og i Hvidovre har vi 13partier og lister fordelt på 91 kandidater, der stiller op til KV21.Der er indgået tre valgforbund mellem 11 partier/lister og det eraltså kun os blandt de etablerede partier, der går alene til valg. Såen stemme på liste A går helt klart til en socialdemokrat, da viikke indgår i valgforbund med nogen denne gang. Jeg vil forsøge at prioritere et nyhedsbrev om ugen frem til valgetog håber tiden tillader det for mig. God læselyst og tak fordi du kikker med her på siden. De bedste hilsner fraHelle AdelborgDin borgmester – din hverdag

Budgetaftalen 2022

Budgetaftalen 2022

Hvor det glæder mig, at det for fjerde år i træk er lykkes at få en budgetaftale i hus med 16 ud af kommunalbestyrelsen 21 medlemmer. Vi er en veldreven kommune med balance i budgettet og nu med en budgetaftale i hus for 2022 og overslagsårene med en styrkelse af klimaindsatsen, fokus på velfærd og borgerinddragelse. Herunder et lille uddrag af tiltag fra aftalen. Mere økonomi til de specialiserede områder Vi hæver børnehavealderen fra 2,10 til 2,11 og fra 2023 til 3,0 Udvider aktivitetscentret i Hvidovregade med en ny tilbygning Erhvervsplaymaker, der skal styrkes samarbejdet mellem virksomheder og skoler Etablerer en servicebus ordning for de ældre Afsætter en ramme til at undersøge muligheden for overdækning af motorveje Fokus på et klimarobust Hvidovre – klimatilpasning og CO2 målsætning Flere skoletoiletter både nye og renoverede OL-pulje afsættes til vores potentielle OL-deltagere i 2024 Klubhus til Rebæk, motionssti ved Engstrand & Padelbaner undersøges nærmere Du kan læse hele budgetaftalen her

Valgprogram

Valgprogram

Her kan du læse vores valgprogram for 2022-2025: Valgprogram   

Vestegnens Kulturuge

Vestegnens Kulturuge

I dag fik vi i det skønneste vejr afholdt fernisering af værket rejst i forbindelse med åbningen af Vestegnens kulturuge. Kunstner Camilla Berner var med og Hvidovre vinhus mødte frem og sørgede for lidt gode liflige dråber. En super hyggelig eftermiddag og tak til alle, der var mødt frem.

Facebook live fra Hvidovre havn torsdag 2/9 2021

Facebook live fra Hvidovre havn torsdag 2/9 2021

Vi håber, at du har haft en dejlig sommer her i vores dejlige by Hvidovre. Måske har du badet fra stranden eller badetrappen eller nydt livet her ved vandet, havnen og vores dejlige strand. Vi har holdt sommerpause fra FB-live, men nu er vi så klar til at starte op igen. Vi starter med at gå live i mere end en forstand. Vi sender her live på facebook på vores side (socialdemokratiet), men vi gør det nede fra Havneområdet, hvor du kan komme og møde os fysisk for en snak om de prioriteringer om havnen, som vi traf i Kommunalbestyrelsen lige før sommerferien eller andre spørgsmål, der måtte presse sig på hos dig om fremtiden for havnen og ikke mindst området omkring. Vi finder et sted hvor mobildækningen er god og du skal derfor se efter vores røde trøjer mv. når du møder fysisk frem og ellers kan du følge os her på facebook. På gensyn og genhør torsdag den 2. september kl.19. Kom og mød borgemester Helle Adelborg sammen flere af vores kandidater.  Mød op i havnen eller se med på Facebook

Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

I går holdt vi for fjerde gang Grundlovsceremoni på Hvidovre Rådhus og hvor bl.a. Stephen blev dansk statsborger. Den første grundlovsceremoni havde vi den 6. januar 2020, hvor Daramy sammen sin mor blev de første danske statsborgere som jeg gav håndtryk. Det var en vigtig og god dag for Mo, som dagen efter blev 18 år. Mo har herefter spillet mange kampe for FCK og spillede i aftes sin sidste kamp her. Nu er Daramy solgt til Ajax i Holland og er blevet udtaget til danske landshold. STORT TILLYKKE Mo og held og lykke videre. I Hvidovre vandt du og din skole mange år før en skoleturnering og i byen er vi stolte af dig. Tænk hvor meget godt, der er gået for dig og din fodboldkarriere siden den dag på Hvidovre Rådhus og hvor du kunne kalde dig dansk statsborger

Valgplakaterne er kommet

Valgplakaterne er kommet

Valgplakaterne er kommet og vi er klar til efterårets valg Jeg glæder mig især til at komme ud og tale med borgere i Hvidovre

El-ladestander ved Hvidovre Gymnasium

El-ladestander ved Hvidovre Gymnasium

Fik i dag den glæde at deltage og indvie en ladestation med 4 standere ved gymnasiet. Den er kommet til på initiativ af en gruppe borgere, som søgte vores grønne pulje og sammen med Avedøre Green City fået denne flotte ladestation som er overdækket med solceller.

Valgkampen skydes i gang

Valgkampen skydes i gang

I dag er der præcis tre måneder til valgdagen til Kommunalbestyrelsen og Regionen. Derfor var det en fornøjelse at hente min bil folieret med valgbudskaber. Jeg er SÅ klar til valgkamp og ikke mindst til at fortsætte arbejdet som din borgmester - din hverdag - som mit budskab lyder

Sikring mod skybrud

Sikring mod skybrud

Vi har gennem de seneste uger set skrækkelige billeder fra Tyskland, Holland og Belgien om hvordan skybrud har hærget i et stort område. Familier som har mistet slægtningen, ødelagte og totalsmadrede byer har været billedet. Senest så vi så billeder fra Kina, der på samme måde bliver ramt at voldsomme regnskyl, der falder som skybrud som lynet fra en klar himmel. Vi oplevede det i København men bestemt også her i Hvidovre i juli måned for 10 år siden. Vi oplevede også her i Hvidovre en stormflod i januar 2017, der som i 2011 overraskede os og flere af vores borgere med oversvømmede kældre og hvor rigtig meget blev ødelagt og med store erstatninger til følge. Vand kender og holder sig ikke indenfor kommunegrænsen, derfor er jeg rigtig glad for, at vi siden 2011 har arbejdet intensivt sammen med HOFOR og vores omegnskommuner om at finde løsninger. I artiklen her kan du læse mere om hvad vi konkret har gjort og investeret i, for at sikre Hvidovre borgerene mod disse voldsomme skybrud, der nu kommer oftere og oftere. Vi er langt fra færdige og har mange flere arbejder små som store i gang i disse år og vi fik netop lige op til sommerferien igangsat arbejdet med klimaplanen for vores by. Den kan du læse meget mere om på Hvidovre kommunes hjemmeside. Men en klimasikring af vores by er vigtig og er et emne, der også står højt på min dagsorden og er noget vi skal gøre i fællesskab mellem kommuner, borgere og virksomheder. Læs mere: Milliard-investeringer mod skybrud

Presseevent fra Holmene

Presseevent fra Holmene

Fra en super god dag hvor vi ude ved de store vindmøller holdt et presseevent om Holmene. Regeringen har Holmene med i deres udspil om infrastrukturen og i hovedstadsudviklingen og i dag begynder arbejdet hen imod en projekteringslov som forventes færdig i den sommeren 2022. Jeg er så super stolt.

Sidste møde inden sommerferien i Kommunalbestyrelsen

Sidste møde inden sommerferien i Kommunalbestyrelsen

Her ser du udsigten fra Kommunalbestyrelsens mødesal hvor vi kan se til Kbh. Og se ud over vores nye kulturhus på Risbjerggård, hvor vi i går holdt rejsegilde for et nyt spændende sted. Kommunalbestyrelsen har her til aften afholdt sidste møde inden sommerferien. Vi har i dag behandlet og besluttet flere gode sager. Vi har bl.a. godkendt sagen og prioriteret tiltag for det videre arbejdet i Hvidovre havn, igangsat arbejdet med klimaplanen, vedtaget skybrudsplanen, godkendt udkast til kommuneplansarbejdet som sendes i otte ugers høring til august. Besluttet at undersøge muligheden for en nytilbygning til aktivitetscentret i forbindelse med budgetarbejdet og meget andet. 

Køb lokalt

Køb lokalt

Køb lokalt dagen - sæt pris på Hvidovre 💛🍀 i dag besøgte jeg først Hvidovre C, så Bredalsparken hvor musikskolen spillede til hygge for de mange, bl.a. for gæsterne ved strikkecafeen. Sluttede så af ude i Frihedens Butikscenter hvor der var ponyridning for børn. Dejligt at møde så mange dejlige Hvidovre borgere i byen i dag

Hvidovre er omgivet af det grønne og det blå og det skal vi alle passe på

Hvidovre er omgivet af det grønne og det blå og det skal vi alle passe på

Med udgangspunkt i den sætning findes socialdemokratiets indsats igennem mange års arbejde. Når jeg tagermin cykel og starter ved Åmarkens station og cykler ned langs åen, rundt om bjerget og videre igennemKystagerparken, Lodsparken, Hvidovre strand og langs vandet videre til havnen, bliver jeg faktisk ret stolt overat opleve, hvad vi har været med til at bidrage med til et grønnere Hvidovre. Området er menneskeskabt og formere end 30 år siden besluttede man i Kommunalbestyrelsen en grøn plan for byen, for de nævnte områder, menogså for Strandengen og Mågeparken. Fra Mågeparken kan jeg cykle videre til Strandparken, området vedmountainbikebanen eller bare fortsætte videre ud på volden og få den skønneste tur ud langs Avedøresletten ogopleve alt den dejlige natur, en tur langs volden giver mig, med mange gode oplevelser. Turen forbi BakketopTrine, Quark, rideskolen og gennem Avedøre Landsby og med en afstikker igennem Bakkeskoven i Brøndby,bringer mig ned til Rebæk Søpark, som indbyder til en hyggelig gåtur omkring søen. Herfra cykler jeg så tilVigerslevparken langs Harrestrup Å tilbage til Åmarken. Alt dette natur skal vi bevare og passe godt på. Og detkan vi bl.a. gøre ved at få lavet en naturhandleplan med retningslinjer for hvordan vi gør det, og hvordan vifastholder, at vi nogle steder skal lade naturen være vildere med vilje. Da jeg for 61 år siden blev født i Hvidovre, var der gårde i drift, der drev landbrug. Op igennem 1950’er, 60’erneog 70’erne udviklede og udbyggede man Hvidovre med mange og store almene boligområder. Mange flyttededengang fra København og herud i de dengang lyse og moderne lejligheder med store grønne arealer mellemblokkene. De dejlige grønne arealer mellem vores boligblokke har vi fortsat og mange af byens borgere nydergodt af dem, men mange lejligheder fra dengang er små familieboliger og familier i dag efterspørger en størrebolig, end den lille to rums bolig mine forældre boede i i begyndelsen af 60’erne. Gennem de senesterenoveringer er der tage højde for borgernes behov som de er i dag og der er sammenlagt nogle lejligheder,sådan at nogle lejligheder bliver større til familierne og andre til mindre ungdomsboliger, men der efterspørgesstadig flere ungdoms- og familieboliger og et mere varieret boligudbud i dag end tidligere. Vi er rigtig mange, der er født og opvokset her i byen og vores børn vil gerne slå rødder i byen. Mange seniorervil gerne bytte det store hus ud med en god bolig og blive her i byen hvor børn og børnebørn bor, men de ønskeren større lejlighed end dem, vi har i de almene boliger og som er umådelig svære at få fat i. Kan man passe på det grønne og samtidig ville en byudvikling, som giver plads til de forskellige borgeres behov.Ja, det mener jeg faktisk godt man kan, hvis vi styrer det med de muligheder, som en kommuneplan oglokalplanerne giver os som myndighed. Flemming J. Mikkelsen (FJM) var i sidste uges avis skeptisk overfor den planlagte byudvikling og fik det til atlyde, som det er mit værk alene at formulere en boligpolitik. Det sker næppe nogensinde, og det er heldigvis ogsåsådan, at der står en samlet kommunalbestyrelsen bag den formulerede boligpolitik, som er vedtaget i januar2019. Det er korrekt, at vi i Kommunalbestyrelsen på mødet i januar 2021 besluttede at udpege 10 områder tilbyudvikling i Kommuneplan 2021. Det er mulige udviklingsområder, som vi skal arbejde med i den kommende12 års periode frem til 2032. Det er sådan, at planloven lægger op til at de stationsnære områder kan udvikles,hvorfor områderne omkring vores fem S-tog stationer indgår som udviklingsområder i Kommuneplanen. Menområder, der indgår i Kommuneplanen skal læses som at her er der muligheder for byudvikling, men det vil altidvære i det konkrete projekt, hvor der skal laves en konkret lokalplan det defineres hvordan området skaludvikles. Og lokalplansforslag vil altid komme til høring blandt borgerne. Ved et hvert nyt forslag til etkommende byudviklingsprojekt vil jeg have et skarpt øje på, at det skal give noget godt tilbage til byen ogområdet. FJM nævner bl.a. i sit indlæg, at området øst for Byvej bliver drevet som landbrugsjord. Det sker vist kun i etmeget begrænset omfang i dag. Præcis det område har i forbindelse med revisionen af fingerplanen (Fingerplanen fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet) for to år siden, givet mulighed for atomdanne en mindre del af området til boliger, og et meget større område til meget mere vild og uberørt natur ogrekreative områder, der vil forbinde området med Avedøresletten. Et andet fint eksempel på den nyestebyudvikling i Hvidovre, er Snedkerhaven på Landlystvej, som er en tidligere tømmer- og snedkervirksomhed, derikke længere havde brug for det store areal til virksomheden og området bliver nu til nye moderne boliger tilglæde for Hvidovreborgere og nye borgere, der flytter til byen. Vi skal passe på de grønne områder og sikre mere vild natur, også i en fuldudbygget by som Hvidovre er. Vi skalbåde arbejde for mere vild natur på de kommunale områder, men også prøve at få flere borgerne med. Det kunnef.eks. ske ved at lade græsset vokse lidt længere nogen steder. De store grønne områder ved vores storeboligområder kunne også nogle steder vokse mere vildt. Vi ser klart i Socialdemokratiet, at en naturhandleplan, skabt i samarbejde med Det Grønne Råd, borgerne ogKommunalbestyrelsen, er det første vigtige skridt på vej mod et grønnere og vildere Hvidovre. En vigtig ognødvendig opgave, som vi alle løser i fællesskab. Vi vil endvidere have undersøgt, om der er mulighed for at en forstadskommune som Hvidovre kan være en delaf dysten om at blive ”Danmarks Vildeste kommune”, som Miljøminister Lea Wermelin netop har lanceret. Det eret ambitiøst mål, men vi vil gerne være ambitiøse på naturens vegne. Jo, Hvidovre er omgivet af det grønne og det blå og det VIL VI PASSE PÅ og gerne i fællesskab med dig!