<h1>Helle Adelborg</h1>
Socialdemokrat, Borgmesterkandidat Hvidovre

Helle Adelborg

Kære læser

Du er nu kommet ind på min hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvem jeg er og hvad jeg stadig brænder for ved at være politisk aktiv.

Nyeste indlæg her på siden er vores valgprogram for 2022-2025, som ikke kun er mit eller den socialdemokratiske gruppes valgprogram men alle medlemmer af partiets. Vores valgprogram kommer altid til på baggrund af flere dage, hvor vi i fællesskab blandt vores medlemmer drøfter, hvad der er sket og skal ske for vores by i den kommende valgperiode.

En ting er at læse, hvad vi gerne vil og hvad vi har opnået, noget helt andet er at mødes om den politiske samtale. Derfor skal min opfordring også være, at hvis du læser noget, hører noget eller blot undres over noget, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi er 21 kandidater på vores liste her til kommunalvalget 2021 (16. november), som altid er parate til en snak om tingene.

God læselyst med DIT HVIDOVRE – DIN HVERDAG for HVIDOVRE KAN MERE OG SKAL MERE!

De bedste hilsner fra

Helle Adelborg

Din borgmester – din hverdag.

 

BM0262 Helle Moesgaard Adelborg 2844 Hvid

A for ADELBORG

som karakteriseres for at have en...

...anerkendende og lyttende tilgang til andre mennesker, og som gerne stiller op til dialog.

der som borgmester har...

...attraktive visioner for Hvidovres fremtid og som holder af Olof Palmes ord 'Politik er at ville og kunne skabe forandring.' For mig er det at turde prioritere og skabe bedre muligheder for byens borgere.

som er mest stolt over som borgmester...

...at have fået styrket økonomien, vedtaget visioner for kommunen og erhvervslivet. Godt i gang med udviklingen af en bymidte. Udbygget vores bygningsmasse med nye dagtilbud, skolebygninger og til omklædningsrum til idrætten.

Mine mærkesager

Et godt børne- og ungdomsliv

Lighed i sundhed

Ældre skal sikres frihed og tryghed

Erhvervsliv og arbejdspladser

Udvikling/Økonomi

Klima Pixi

Vil du være med?

Hvis du gerne vil være en del af det gode sammenhold hos Socialdemokratiet Hvidovre kan du melde dig ind ved at klike på linket herunder.
Du kan melde dig ind enten i Hvidovre Syd eller Avedøre & Hvidovre Nord.
Klik her for at indmelde dig (Åbner i nyt vindue)
Har du lyst til at arbejde som frivillig, så kontakt os meget gerne! :-)

Seneste blogindlæg

Nyhedsbrev uge 40

Nyhedsbrev uge 40

Kender du det – at have de bedste intentioner om at skulle skriveuge efter uge og så blive overhalet af hverdagens travlhed? Måskedu gør, men sådan har det været for mig igennem de senesteuger, hvor særligt budgetarbejdet med at få kommunens budgetfor 2022 og overslagsårene på plads, har taget al min fritid. Nånej - ikke kun budgetarbejdet - for valgkampen er jo også kommetop i gear og derfor er vi på gader og stræder for at mødevælgerne. Det er nu SÅ dejligt at komme ud, for det har vi vel noksavnet igennem de sidste 1½ år. I sidste uge nåede jeg en arbejdsuge på 60 timer fra mandag-fredag og fik et budgetforlig i hus. Det var en dejlig dag - tirsdagaften hvor jeg sammen med DF, SF og Hvidovrelisten kunneunderskrive en aftale om næste års budget. Her kan du læse mere om, hvad aftalen indeholder.  En god aftale syntes jeg medbl.a. fokus på velfærden, et klimarobust Hvidovre ogborgerinddragelse. Ellers forløb ugen bl.a. med møder i Kommunalbestyrelsen,Skatterådet, Bymidteudvalget, borgmesterkredsen, paneldebat iAlbertslund om støjplage i vores kommuner, fodboldstævne påBrøndby stadion arrangeret af Vestegnens politi for vores fritids-og ungdomsklubber og temadag for vores ældre med foredrag aftv-læge med Peter Qvortrup Giesling, for blot at nævne nogle afmine gøremål i ugens løb. Fra den 5. oktober kan der brevstemmes og i Hvidovre har vi 13partier og lister fordelt på 91 kandidater, der stiller op til KV21.Der er indgået tre valgforbund mellem 11 partier/lister og det eraltså kun os blandt de etablerede partier, der går alene til valg. Såen stemme på liste A går helt klart til en socialdemokrat, da viikke indgår i valgforbund med nogen denne gang. Jeg vil forsøge at prioritere et nyhedsbrev om ugen frem til valgetog håber tiden tillader det for mig. God læselyst og tak fordi du kikker med her på siden. De bedste hilsner fraHelle AdelborgDin borgmester – din hverdag

Budgetaftalen 2022

Budgetaftalen 2022

Hvor det glæder mig, at det for fjerde år i træk er lykkes at få en budgetaftale i hus med 16 ud af kommunalbestyrelsen 21 medlemmer. Vi er en veldreven kommune med balance i budgettet og nu med en budgetaftale i hus for 2022 og overslagsårene med en styrkelse af klimaindsatsen, fokus på velfærd og borgerinddragelse. Herunder et lille uddrag af tiltag fra aftalen. Mere økonomi til de specialiserede områder Vi hæver børnehavealderen fra 2,10 til 2,11 og fra 2023 til 3,0 Udvider aktivitetscentret i Hvidovregade med en ny tilbygning Erhvervsplaymaker, der skal styrkes samarbejdet mellem virksomheder og skoler Etablerer en servicebus ordning for de ældre Afsætter en ramme til at undersøge muligheden for overdækning af motorveje Fokus på et klimarobust Hvidovre – klimatilpasning og CO2 målsætning Flere skoletoiletter både nye og renoverede OL-pulje afsættes til vores potentielle OL-deltagere i 2024 Klubhus til Rebæk, motionssti ved Engstrand & Padelbaner undersøges nærmere Du kan læse hele budgetaftalen her

Valgprogram

Valgprogram

Her kan du læse vores valgprogram for 2022-2025: Valgprogram